Notice and takedown procedure

Notice-and-takedown procedures stellen rechthebbenden in staat om materiaal dat inbreuk maakt op hun rechten te melden (‘notice’). Na zo’n melding kan de dienstverlener besluiten om het materiaal te verwijderen of te blokkeren (‘take down’). Deze procedures worden voornamelijk ingezet bij schendingen van intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht en handelsnamenrecht. Ze zijn echter ook toepasbaar bij andere vormen van onrechtmatige informatie of activiteiten, zoals het verspreiden van smadelijke of lasterlijke informatie.

Hoe meld je inbreukmakend materiaal?
Als je eigenaar bent van auteursrechten en je ontdekt dat jouw werk zonder toestemming wordt gebruikt in een video op VideoDrops.nl, dan kun je gebruikmaken van onze notice-and-takedown procedure. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je zo’n melding kunt doen en wat er vervolgens gebeurt.

Stap 1: Identificeer de video
Zorg eerst dat je de video die jouw auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat, duidelijk identificeert. Noteer de URL van de pagina waarop de video te vinden is.

Stap 2: Voor een geldige melding heb je nodig:

  • Je volledige naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres).
  • Een duidelijke verklaring dat je de exclusieve eigenaar bent van het werk dat volgens jou wordt geschonden.

Stap 3: Omschrijf de inbreuk
Geef een duidelijke beschrijving van het werk dat volgens jou wordt geschonden en leg uit hoe de video inbreuk maakt op jouw rechten. Dit helpt ons om snel te handelen.

Stap 4: Verklaring van goed geloof
Voeg een verklaring toe waarin je aangeeft dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover je klaagt niet is geautoriseerd door jou, je agent, of de wet.

Stap 5: Verklaring van nauwkeurigheid
Bevestig dat de informatie in je melding nauwkeurig is, en dat je, onder straffe van meineed, bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt is geschonden.

Stap 6: Handtekening
Onderteken je melding. Een elektronische is vereist.

Stap 7: Verstuur je melding
Je kunt je melding sturen naar of door gebruik te maken van onze contactpagina.

Wat gebeurt er na je melding?

  • De melding beoordelen op volledigheid en geldigheid.
  • De betreffende video tijdelijk onbeschikbaar maken, terwijl we je melding onderzoeken.
  • Als je verzoek volledig en geldig is, wordt de video permanent verwijderd.
  • Indien er wordt aantoont dat er geen sprake is van inbreuk, kan de video weer worden hersteld.

Heb je vragen?
Als je vragen hebt over hoe je een melding kunt doen of over de procedure zelf, kun je contact opnemen via onze contactpagina. We helpen je graag verder.

Dank je wel voor je medewerking.

TEAM DROPS